Mental träning / coaching


Mitt mål är att vi tillsammans ska jobba långsiktigt och hitta lösningar som fungerar i din vardag och skapa motivation för att göra de förändringar som utvecklar dig och får dig att må bra. En person som stöttar, hjälper dig att sätta mål, planera och agera.


Individuell mental träning/coaching under ett år och vid behov möjligheter att förlänga den mentala coachprocessen.

 

Vi har ett antal individuella mentala coachträffar efter behov. Vi jobbar dessutom mellan coachträffarna med flera mentala coachövningar via telefon, SMS och mail.


Jag hjälper dig att:

 

 • Skapa en ökad självmedvetenhet och självkännedom hos dig.  

 

 • Utveckla ditt sätt att tänka, vara och lära för att uppnå bra resultat.

 

 • Övervinna dina hinder genom styrning av tankarna, bilderna och känslorna.

 

 • Ställa rätt frågor: Var står du idag? Vart vill du komma - det önskvärda läget?

          Hur når du dit?

 

 • Tolka och försöka förstå utfallet av de val och aktiviteter du gör genom frågor och observationer.

 

 • Att se dina (dolda) talanger och vad du är duktig på och utvecklar det ännu mer för att du ska fungera, må bättre och prestera bättre.

                  

 • Bryta negativa spiraler och hjälper dig att göra smartare val.

 

 •   Jag lyssnar aktivt, ställer frågor och ger uppgifter.

 

 • Jag ställer krav och har förväntningar på dig.

 

 • Jag bryr mig om dig och vill dig väl.

   

 • Jag ger dig feedback, stöd och uppmuntran för att du ska komma framåt.

 

 • Jag hjälper dig att reflektera, sortera, klargöra och prioritera.

 

 • Jag vill att du ska lyckas och gläds åt dina framsteg.

 

 

     Du gör – de krav jag ställer på dig:

 

 • Du får en intervju kring bl a ditt nuläge och vad du vill förändra, utveckla och förbättra och dina framtidsförhoppningar.

 

 • Du får och gör tester kring dina mentala färdigheter.

   

 • Du får jobba med reflektion och utvärdering för att du ska utvecklas.

 

 • Du får jobba med att reflektera, sortera, klargöra och prioritera – allt är inte viktigt!

 

 • Du får jobba med kontinuerlig utvärdering av coachprocessen.

 

 • Du får jobba med en handlingsplan för att nå dina mål. Jag ger feedback och stöd åt din handlingsplan för att du ska komma framåt.

 

 • Du får jobba med sms-coaching varje fredag.


 

Kvalitetssäkring: Känner någon av oss att det inte fungerar med den mentala coachingen, då avbryter vi processen omedelbart och gör en avräkning på utförda uppdrag.